Security (bezpieczeństwo)

Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem dla właściwego funkcjonowania galerii oraz centrów handlowych. Klient powinien czuć się bezpiecznie i bez obaw dokonywać zakupów, z kolei personel powinien mieć zagwarantowane tzw. bezpieczne środowisko pracy. GANZ Security to kompleksowe rozwiązanie dające pakiet narzędzi niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa w tak dużych i „skomplikowanych” obiektach jak galerie czy centra handlowe.

Potencjalne zagrożenia

  • kradzieże i oszustwa dokonywane przez klientów i pracowników
  • akty przemocy i wandalizmu
  • spory z klientami dotyczące płatności i reklamacji
  • nadużycia na kasach samoobsługowych
  • incydenty na parkingach oraz na terenie zewnętrznym

Co oferuje GANZ Solutions

  • szybkie reagowanie na zdarzenia alarmowe
  • natychmiastowa i skuteczna detekcja incydentów oraz sytuacji zagrożenia
  • automatyczna analiza obrazu z kamer z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
  • efektywne monitorowanie sytuacji na całym obiekcie

Co potrafi sztuczna inteligencja GANZ Security w zakresie bezpieczeństwa

Odtwórz wideo

Detekcja wtargnięcia

Automatyczne wykrycie incydentów wkroczenia osoby do strefy monitorowanej. Alarm następuje natychmiast w chwili wkroczenia osoby do strefy.

Odtwórz wideo

Detekcja szwendania

Wykrycie sytuacji, gdy w strefie monitorowanej przebywa osoba lub osoby, przy czym czas przebywania przekracza dopuszczalny próg alarmowy.

Odtwórz wideo

Detekcja postoju pojazdów

Automatyczna detekcja postoju pojazdu nieuprawnionego (np. pojazd osobowy) w strefie dostaw przeznaczonej wyłącznie dla samochodów dostawczych, lub też w strefie zabronionej objętej zakazem postoju, np. drogi ewakuacyjne i pożarowe.

Odtwórz wideo

LPR - odczyt numerów rejestracyjnych

Automatyczne odczytywanie numerów tablic rejestracyjnych na potrzeby m.in. sterowania bramkami i szlabanami parkingowymi, automatycznej kontroli dostępu dla pojazdów uprawnionych czy też tworzenia statystyk określających zasięg oddziaływania centrum handlowego, czas postoju na parkingu czy tzw. lojalność klienta (częstotliwość powrotów).

Prewencja strat na kasach samoobsługowych

Technologia AI w rozwiązaniach GANZ Security daje duże możliwości i wysoką skuteczność w wykryciu próby kradzieży towaru np. poprzez zamierzone uniknięcie zapłaty za towar i odejście od kasy samoobsługowej.