Security (bezpieczeństwo)

Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem dla właściwego funkcjonowania galerii oraz centrów handlowych. Klient powinien czuć się bezpiecznie i bez obaw dokonywać zakupów, z kolei personel powinien mieć zagwarantowane tzw. bezpieczne środowisko pracy. GANZ Security to kompleksowe rozwiązanie dające pakiet narzędzi niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa w tak dużych i „skomplikowanych” obiektach jak galerie czy centra handlowe.

Potencjalne zagrożenia

  • kradzieże i oszustwa dokonywane przez klientów i pracowników
  • akty przemocy i wandalizmu
  • spory z klientami dotyczące płatności i reklamacji
  • nadużycia na kasach samoobsługowych
  • incydenty na parkingach oraz na terenie zewnętrznym

Co oferuje GANZ Solutions

  • szybkie reagowanie na zdarzenia alarmowe
  • natychmiastowa i skuteczna detekcja incydentów oraz sytuacji zagrożenia
  • automatyczna analiza obrazu z kamer z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
  • efektywne monitorowanie sytuacji na całym obiekcie

Co potrafi sztuczna inteligencja GANZ Security w zakresie bezpieczeństwa

Odtwórz wideo

Detekcja wtargnięcia

Automatyczne wykrycie incydentów wkroczenia osoby do strefy monitorowanej. Alarm następuje natychmiast w chwili wkroczenia osoby do strefy.

Odtwórz wideo

Detekcja szwendania

Wykrycie sytuacji, gdy w strefie monitorowanej przebywa osoba lub osoby, przy czym czas przebywania przekracza dopuszczalny próg alarmowy.

Odtwórz wideo

Detekcja postoju pojazdów

Automatyczna detekcja postoju pojazdu nieuprawnionego (np. pojazd osobowy) w strefie dostaw przeznaczonej wyłącznie dla samochodów dostawczych, lub też w strefie zabronionej objętej zakazem postoju, np. drogi ewakuacyjne i pożarowe.

Odtwórz wideo

LPR - odczyt numerów rejestracyjnych

Automatyczne odczytywanie numerów tablic rejestracyjnych na potrzeby m.in. sterowania bramkami i szlabanami parkingowymi, automatycznej kontroli dostępu dla pojazdów uprawnionych czy też tworzenia statystyk określających zasięg oddziaływania centrum handlowego, czas postoju na parkingu czy tzw. lojalność klienta (częstotliwość powrotów).

Odtwórz wideo

POS - prewencja strat na kasach samoobsługowych

Technologia AI w rozwiązaniach GANZ Security daje duże możliwości i wysoką skuteczność w wykryciu próby kradzieży towaru np. poprzez zamierzone uniknięcie zapłaty za towar i odejście od kasy samoobsługowej.