Safety (ochrona)

Ochrona zdrowia i życia osób przebywających na terenie galerii handlowej to kluczowy warunek, który musi spełniać każdy obiekt tego typu. Ochrona w tym zakresie stanowi dwa obszary – systemy i zastosowane technologie, oraz wykwalifikowany personel ochrony m.in. w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. Wystąpienie sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia wymaga szybkiej reakcji i podjęcia natychmiastowych działań.

Potencjalne zagrożenia

  • nagłe zasłabnięcie, upadek, przewrócenie się osoby
  • wejście osoby zarażonej wirusem na teren galerii
  • atak agresji/przemocy
  • inne sytuacje, którym towarzyszy bezpośrednie zagrożenie życia

GANZ Solutions

  • automatyczne wykrycie przewracającej się osoby i natychmiastowa reakcja
  • prewencyjny, bezdotykowy pomiar temperatury ciała
  • sprawdzanie maseczki ochronnej na twarzy
  • zliczanie i kontrolowanie dopuszczalnej ilości przebywających osób

Możliwości najnowszych rozwiązań GANZ Security

Odtwórz wideo

Detekcja przewróconej osoby

W wielu przypadkach przewrócenie się osoby może oznaczać sytuację krytyczną, zagrożenie zdrowia lub nawet życia. Automatyczne wykrycie takiej sytuacji przez system ze sztuczną inteligencją zapewnia natychmiastową reakcję i zaalarmowanie lub powiadomienie operatora stacji monitorowania czy też określonych służb.

Odtwórz wideo

Bezdotykowy pomiar temperatury

System GANZ Thermometer umożliwia skuteczny, precyzyjny i szybki pomiar temperatury ciała oraz sprawdzanie obecności maseczki na twarzy u wielu osób jednocześnie.

Odtwórz wideo

Inteligentny terminal

Smart Terminal to inteligentne urządzenie wykorzystujące algorytmy biometryczne oraz nowoczesną technologię bezdotykowego pomiaru temperatury ciała. Podczas skanowania urządzenie sprawdza również obecność maseczki ochronnej na twarzy.

Odtwórz wideo

Zliczanie osób i kontrolowanie limitów

System GANZ AIBOX-COVID19 jest przeznaczony do monitorowania ilości osób znajdujących się wewnątrz obiektu. Inteligentne zliczanie osób na wszystkich wejściach oraz bieżąca analiza pozwala na wyświetlanie komunikatów na monitorach, sterowanie wejściami itp.